Kvalita vody

Máte pochybnosti ohľadom kvality vody, ktorú pijete? Akým spôsobom ju testujeme? Ako často alebo na čo všetko je voda testovaná?


Prírodné pramenité a prírodné minerálne vody sú z celospoločenského hľadiska mimoriadne významnou zložkou prírodného bohatstva krajiny a ich využitie je pre človeka nenahraditeľné. Pôsobia priaznivo na ľudský organizmus a možno ich použiť buď na liečebné účely alebo na plnenie do spotrebiteľského balenia ako osviežujúce nápoje.

Každá balená voda musí každoročne prejsť kontrolou Slovenského veterinárneho a potravinového ústavu, Úradu verejného zdravotníctva a je testovaná Národným referenčným laboratóriom pre analýzy a testovanie. Chemické zloženie prírodnej minerálnej vody ju predurčuje, aby sa stala našim každodenným liekom na mnohé zdravotné ťažkosti.

Je vyžadované testovanie na organické a anorganické látky, pesticídy a herbicídy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *